Foglalkozás-egészségügyi ellátás | setcenter

Foglalkozás-egészségügyi ellátás

- 2021.03.24

Az MSE Klaszter Nonprofit Közhasznú Kft. speciálisan vállalati igényekre kifejlesztett, komplex egészségügyi szolgáltatásokat kínál.

Foglalkozás-egészségügyi (munka alkalmassági vizsgálat, vagy üzemorvosi vizsgálat) csomagjainkat a jogszabályi előírások alapján úgy állítottuk össze, hogy a kis-, közép-, és nagyvállalatok számára is ideális megoldást nyújtsanak.

Abban az esetben, ha vállalata többet szeretne nyújtani munkavállalóinak a jogszabályokban minimálisan rögzített kötelezettségein felül, vállalati egészségprogramjaink, menedzserszűrési csomagjaink és egyéb prevenciós szolgáltatásaink erre kiváló lehetőséget biztosítanak. Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, hogy a különböző vállalatok igényeihez egyedileg igazíthassuk.


Foglalkozás-egészségügyi ellátás

 

A jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelően, a következő elemeket tartalmazza:
 

Alapellátási szolgáltatások keretein belül:

 • a kategóriáknak megfelelő munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és a szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezését;
 • az elsőfokú alkalmassági vélemény kiállítását;
 • a külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását;
 • a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát a szerződésben - a helyi körülmények figyelembevételével - meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül;
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást;
 • külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek biológiai, kémiai biztonságát érintő feladatokat;
 • a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást;
 • külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat, védőoltások beadását;
 • a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását;
   

Közreműködői szolgáltatások keretén belül:

 • közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a kockázatértékelések elkészítésében;
 • közreműködés az egyéni védőeszközök kiválasztásában, az egyéni védőeszköz juttatási rend elkészítésében;
 • közreműködés a munkaegészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai és higiénés feladatok megoldásában;
 • közreműködés az elsősegélynyújtás tárgyi, személyi, és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében;
 • közreműködés a foglalkozási rehabilitációban;
 • Közreműködés a munkáltató katasztrófa-megelőző, -elhárító, -felszámoló, és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában;
   

Külön díjazás ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 • igény szerint foglalkozás-egészségügyi területhez kapcsolódó szakkonzultációk (pl. munkahelyi stressz felmérés) szervezése, biztosítása, elvégzése;
 • külön jogszabályban meghatározott laboratóriumi szakvizsgálatok;
 • munkakörhöz kötött jogosítványhoz, fegyverviseléshez szükséges vizsgálatok;.
 • munkakörhöz kötött targoncavezetői jogosítványhosszabbításhoz szükséges időszakos alkalmassági vizsgálatok elvégzése.

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásunkkal kapcsolatban további információt az alábbi elérhetőségeken kérhet: setcenter.hu/elerhetosegeink